The Pink Rider – Linia rozganiczenia 'Portrety mieszkańców Donbasu’ – Donbaski szlak w Toruniu – WYSTAWA