Overview

Apator” i „Elana” to dwa toruńskie zakłady przemysłowe . To również nazwy klubów sportowych, żużlowego oraz  piłkarskiego, które powstały przy tych fabrykach. Kibice Elany i Apatora są wrogami.
Instalacja została  zbudowana z kilkunastometrowych napisów „Apator” i „Elana”, zdemontowanych z  dachów  toruńskich fabryk. Apator zajmuje się produkcją aparatury pomiarowej, Elana zaś produkowała włókna poliestrowe. Ustawka  to opowieść wielopłaszczyznowa. Jej elementem są dwa materiały wideo [by Wunderbaum]  – to m.in. wywiady z  pracownikami fabryk, doping dwóch zwaśnionych klubów, przedstawiający  subświat kibiców industrialnych.*
Ustawka stała się modelem kompozycji instalacji – dwóch napisów stojących na przeciwko siebie.
* „Subświat kibiców industrialnych przepełniony jest zbiorową duszą, w której centrum znajduje się święta idea klubu i symbolizujące ją sakralne symbole: klubowe barwy i herb. Tradycyjni kibice są produktem epoki industrialnej, uosabiają jej wartości dlatego też współczesny sport traktuje ich jako zjawisko anachroniczne(…) „
 /dr Dominik Antonowicz (Instytut Socjologii UMK)
Project

Ustawka

Client

Stefan Kornacki – inscription project 

What I Did

Operator kamery, montaż, produkcja