Nacjonalistyczna identyfikacja vol. 1 / Kiev, Ukraine, 2016

W czasie mojego pobytu na Donbasie, jednym z wizualnych przejawów dynamicznie zmieniającej się linii frontu, było znakowanie zajętych terenów przez wszystkie strony konfliktu. Zarówno Ukraińcy, jaki i republiki separatystyczne wykorzystywały do tego celu barwy flag narodowych. Oznaczano w ten sposób, wszystkie słupy wysokiego napięcia, drzewa, przyuliczne mury – ściany itp. Powstała w ten naturalny sposób, swoista identyfikacja narodowa, która później rozpowszechniła się na pozostałe rejony Ukrainy, również te, które nigdy nie

‘BLADE’ video poetry from the volume cyberpoetry…

The state of mind in the end allows himself removes a final remnants of emotional dissonance . The result is my first digital poetry entitled ‚Blade‚ with video – poems „I chose already bough on the Vistula River, on which hang (compressed to a single pixel ) „, which will be supplemented and developed until the liberation therapy, stabilization energy ,emotional balance. Youtube version , the text can be translated