Nacjonalistyczna identyfikacja vol. 1 / Kiev, Ukraine, 2016

W czasie mojego pobytu na Donbasie, jednym z wizualnych przejawów dynamicznie zmieniającej się linii frontu, było znakowanie zajętych terenów przez wszystkie strony konfliktu. Zarówno Ukraińcy, jaki i republiki separatystyczne wykorzystywały do tego celu barwy flag narodowych. Oznaczano w ten sposób, wszystkie słupy wysokiego napięcia, drzewa, przyuliczne mury – ściany itp. Powstała w ten naturalny sposób, swoista identyfikacja narodowa, która później rozpowszechniła się na pozostałe rejony Ukrainy, również te, które nigdy nie

Different side of Ukraine’s war.

July/2015 -Donbass / Kramatorsk / Ukraine. Not only war! The picture is only one part of the whole reportage. Kramatorsk has been occupied by the insurgent troops until 5th of June 2014 for three months. Today, despite the proximity to the main military line, there is relative peacefull and that is where most of the war correspondents has its base while being on the Donbass. In July, I met and